ปรับสีเว็บปกติ

BODY MIND

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง ทุกอย่างต้องรีบเร่ง ทำให้เกิดความเครียด เกิดโรคต่างๆ ขึ้นมากมาย ดังนั้นการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นส่วนที่สัมพันธ์กัน หากคุณมีความเครียดก็จะส่งผลต่อร่างกายไปด้วย เราจึงนำข้อมูลดีๆ ในการดูแลสุขภาพมาฝากกันค่ะ

ตัวอย่างเนื้อหา ในหนังสือ KTC 100 Wellness for A Better Life

SPA BEAUTY HEALTH BODY MIND

ปรับขนาด