ปรับสีเว็บปกติ

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ดำเนินรายการครัวกากๆ โดยเชฟหมี (www.facebook.com/ChefHmee)

ปรับขนาด