ปรับสีเว็บปกติ

ไกร โคตรสขึง

เชฟอาหารอิตาเลียน เชฟผู้ท้าชิงคนแรกของรายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย

ปรับขนาด