ปรับสีเว็บปกติ

พลอย มัลลิกะมาส

บ้านของพลอยคือที่ที่กลับมาแล้วเหมือนได้มาเติมพลัง
เมื่อเราหดหู่ หิว หรือต้องการอะไรสักอย่าง บ้านก็จะเติมเต็มให้เราได้
บ้านมีสองความหมาย สิ่งปลูกสร้างอันหนึ่ง อีกหนึ่งคือบิน (คู่ชีวิต)
บินก็เหมือนบ้าน ถ้าไปไหนกับบินก็ไม่อยากกลับบ้านเหมือนกัน...

ปรับขนาด