ปรับสีเว็บปกติ

พัชทรี ภักดิบุตร

สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เราเล่นตอนเด็ก พบว่าการเอาตัวเองเป็นหลัก
เป็นการทำงานมีความสุขที่สุด เชื่อว่าการทำอะไรตามใจตัวเองน่าจะเข้าถึงความเป็นคนได้ดีที่สุด
วันแรกที่ทำงานเป็น designer ของ Greyhound
เห็นคนใส่เสื้อที่เราออกแบบ ดีใจมากแทบจะร้องไห้ เหมือนเขายอมรับเราเข้าไปในปัจจัยสี่ของเขา

ปรับขนาด