ปรับสีเว็บปกติ

วินัย สุขแสวง

อย่าได้แคร์ จะมองว่าเราไม่แคร์ใครหรือไม่เอาโลกเลยก็ได้
แต่ความหมายของเราเป็นแง่บวก คือเราอยากให้คนมีวิธีคิดเพื่อมีความสุขกับตัวเอง
คนเราก็แปลกนะ บอกว่าอยากมีความสุข แต่วิ่งหาความทุกข์ให้ตัวเองเสมอ
ทำอะไรตั้งเยอะแยะ ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุข
แต่เราก็ชอบเก็บเรื่องคนอื่นมาใส่ตัวเสมอ เรื่องยิบๆย่อยๆ พอมากเข้า จากสุขก็เป็นทุกข์
ในเมื่อเราเป็นคนหยิบมาเองก็ต้องลองปล่อยวางบ้าง
เรื่องไหนควรแคร์ก็แคร์ เรื่องไหนไม่ควรแคร์ก็อย่าได้แคร์

 

ปรับขนาด