ปรับสีเว็บปกติ

สมชัย ส่งวัฒนา

กระบวนการรู้ครบ ทำครบ ก็ไม่สำคัญเท่าทำมันให้สำเร็จไหม
มีคนที่รู้เยอะ รู้เกือบทุกเรื่อง แต่ก็ทำไม่สำเร็จ
แต่ถ้าเรารู้ครบ ทำครบ มีความสำเร็จครบถ้วน มันก็จะลุล่วง
ต้องผ่านความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ถึงจะพบความสำเร็จ
เรื่องรู้ยังไม่สำคัญเท่าได้ทำในสิ่งที่รู้ไหม เมื่อได้ทำ สิ่งที่สำคัญคือมีความมุ่งมั่นไหม
เราต้องฝึกตนจนเป็นนิสัย

 

ปรับขนาด