ปรับสีเว็บปกติ

สิริยากร พุกกะเวส

ชอบบรรยากาศที่ดี ชอบสิ่งที่ใช้งานได้จริง สถานที่ไม่ต้องแต่งเกินความจำเป็น
ถ้าที่นั้นที่คิดมาแล้ว พอดีๆไม่พยายามมากเกินไปก็จะชอบ
เป็นคนชอบเปิดหูเปิดตา มีที่ไหนใหม่ๆ เป็นคนชอบเที่ยว ชอบเห็นคนอื่นในที่อื่นๆ
 

ปรับขนาด