ปรับสีเว็บปกติ

สุหฤท สยามวาลา

ปลาแซลมอนเมื่อถึงเวลาวางไข่ ต้องว่ายทวนน้ำ น้ำใสจะอยู่ต้นน้ำ
กว่าแซลมอนจะว่ายไปถึงได้มันเหนื่อยมาก
แต่เวลาเราขึ้นไปอยู่ต้นน้ำ ได้อยู่ในน้ำใสสะอาดจริงๆ มันสดชื่น
สดชื่น แต่มันก็เหนื่อยมาก
แต่คนส่วนใหญ่นิยมอยู่ปลายน้ำน้ำอาจจะไม่ใส แต่คนก็ยอมอยู่ ไม่ยอมเหนื่อยว่ายขึ้นไป
พ่อสอนว่าเราจะไม่ยอมตามน้ำ
ถ้าเราว่ายไปถึงเป็นคนแรกๆ น้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำทิพย์

 

ปรับขนาด