ปรับสีเว็บปกติ

อินทุกานต์ คชเสนีย์ สิริสันต์

งานก็มีเหนื่อยบ้างเป็นช่วงๆ แต่ไม่ได้เหนื่อยแบบบั่นทอนชีวิต
อุปสรรคมี แต่ก็แก้ไขได้ และก็ผ่านได้ด้วยดี สักพักมันก็ผ่านไป เรารู้ว่าจะแก้ปัญหาได้
หรือถ้าแก้ไม่ได้ก็จะหาทางออกอื่นที่ดีได้เสมอ ปัญหามี แต่ต้องมีทางอื่นที่จะทำให้มันดีขึ้น

ปรับขนาด