ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อสีชมพูสดใสถูกแต่งแต้มบนผืนหญ้าสีเขียวขจี ภาพงามตานี้เลยถูกเปรียบเสมือนเป็นที่ชุมนุมของเหล่าทวยเทพในสรวงสวรรค์ จึงไม่แปลกที่อำเภอนี้จะได้รับการขนานนามว่า “เทพสถิต” ทำให้บรรดาเจ้าของไร่และกิจการหลายแห่งบนทางหลวงเส้น 2354 ซึ่งเปรียบได้กับถนนมุ่งสู่สวรรค์แห่งนี้จะพากันพร้อมใจใช้คำว่า “เทพ” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกิจการ เพื่อให้สมกับความงามของทัศนียภาพที่สวยราวสวรรค์

ปรับขนาด