ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดตราด

เกาะกลางทะเลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทยซึ่งเป็นที่หมายอันดับต้นๆของคนรักทะเล เพราะนอกจากเกาะช้างจะมีความงามของท้องทะเลและมีความสวยของที่พักเป็นจุดขายแล้ว ความหลากหลายของระบบนิเวศบนเกาะช้างยังทำให้ที่นี่มีกิจกรรมให้สนุกกันอีกหลายอย่างทั้งการพายเรือชมธรรมชาติ ของป่าชายเลน และการออกเรือไปตกหมึกที่ทำให้บันทึกการท่องเที่ยวบนเกาะช้างมีหลายรสชาติหลายสีสัน

ปรับขนาด