ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดนครปฐมเจดีย์

มาถึงเมืองนครปฐม กิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนต้องทำ คือ การแวะสักการะพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญในฐานะเป็นหลักฐานถึงการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่ไกลจากองค์พระปฐมเจดีย์จึงมีร้านอาหารรสเลิศจำนวนมากรองรับผู้คนที่มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งมีทั้งคนในจังหวัดเองและคนที่มาจากที่ไกลๆ ทำให้ร้านรวงบริเวณนี้มีสถานะเป็นร้านอร่อยของคนในจังหวัด ขณะเดียวกันก็เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมานครปฐม

ปรับขนาด