ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดน่าน

อารยธรรมล้านนาตะวันออกที่สืบทอดจากบรรพบุรุษถึงคนเมืองน่านรุ่นปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่งที่คนเมืองนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี แม้กระทั่งโรงแรมใหม่ๆ และร้านค้าร่วมสมัยหลายต่อหลายแห่งก็ยังสอดแทรกวัฒนธรรมล้านนาไว้ ถนนสุริยพงษ์-มหายศและถนนเส้นย่อยอื่นๆ ที่แตกแขนงออกไปจึงมีภาพของล้านนาตะวันออกในอดีตซ้อนทับอยู่กับความเป็นปัจจุบัน

ปรับขนาด