ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดภูเก็ต

เอกลักษ์ณ์ของย่านเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ต คือ ตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีสที่เป็นรูปแบบ ของสถาปัตยกรรมลูกผสมระหว่างความตะวันออก และความเป็นตะวันตก ดังนั้น ไม่ว่าจะเลือกกินดื่ม หรือพักในมุมไหนของย่านเมืองเก่าก็จะได้ชม ตึกเก่าและเข้าถึงความเป็นชิโนโปรตุกีส อันเป็นหลักฐานถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในภูเก็ต

ปรับขนาด