ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดระยอง

ยมจินดาเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยอง ที่สภาเทศบาลตั้งชื่อตามนามสกุลเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเมืองระยองคนแรกคือพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม หรือเกตุ ยมจินดา ถนนสายนี้จึงนับเป็นถนนสายประวัติศาสตร์เส้นสำคัญของจังหวัด เพราะเก่าแก่อีกทั้งยังมีเรื่องราวมากมายเล่าขานกันสืบมา ถนนยมจินดา จึงเป็นถนนที่ทั้งคนระยองเองและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นควรมาเยือน หากต้องการทำความรู้จักกับเมืองระยองให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยรู้

ปรับขนาด