ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านกลางชุมชน ทั้งยังแตกย่อยเป็นคลองอัมพวาและคลองอื่นๆ อีกหลายสาย เชื่อมทุกชีวิตในอัมพวาไว้ด้วยการสัญจรทางน้ำ นับเป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิตรูปแบบเดียวกับเมืองเวนิส นครแห่งสายน้ำในอิตาลี จนเป็นที่มาของฉายาว่า เวนิสตะวันออก

ปรับขนาด