ปรับสีเว็บปกติ

จังหวัดเพชรบูรณ์

ดั้นด้นเดินทางถึงเพชรบูรณ์ทั้งที จะมีอะไรดีไปกว่าการตื่นแต่เช้ามาสัมผัสไอเย็นและบรรยากาศของทะเลหมอกที่ลอยตัวห่มคลุมเทือกเขาเพชรบูรณ์ไว้ จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับงานศิลปะ ความงามตามธรรมชาตินี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยากสัมผัสความรู้สึกแบบหนุนหมอก กอดภูเขา และอากาศเย็นสบายตลอดปี เลือกเดินทางมายังเขาค้อ...เมืองในหุบเขาและสายหมอกที่สวยเกินพรรณนา

ปรับขนาด