ปรับสีเว็บปกติ

ถนนราชดำเนิน

สำหรับคนไทยยุครัตนโกสินทร์แล้ว ถนนราชดำเนินคือถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญเส้นหนึ่ง แต่นอกเหนือไปจากนั้น บนถนนเส้นนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง บางแห่งเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์ได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่อีกหลายแห่งเป็นร้านอาหารที่เราอยากจะแวะมาฝากท้องบ่อยๆ เพราะอร่อยถูกปาก ทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ของถนนสายสำคัญเส้นนี้เป็นทัศนียภาพดีๆ ที่เป็นภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของคนไทย

ปรับขนาด