ปรับสีเว็บปกติ

Duetdiary

สิชา พงษ์จิวานิช และ กิตติคุณ อัศวินทรางกูร
“การเที่ยวและตระเวนชิมด้วยกัน ทำให้เราได้ศึกษาซึ่งกันและกัน”

ปรับขนาด