ปรับสีเว็บปกติ

Dunbine

พิชญ์ สิทธิกร
“แทนที่จะบันทึกว่าวันนี้เราเจออะไร เราก็บันทึกว่าวันนี้เรากินอะไรแทน”ปรับขนาด