ปรับสีเว็บปกติ

EAT IN STYLE

ร้านเนื้ออร่อยลิ้น อิ่มเอมอาหารตา

สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอมาก็คือการ จะรับประทานอาหารรสชาติดีให้ อร่อยนั้น  ไม่ได้ขึ้นกับเพียงแค่การปรุงรส  แต่จะต้องประกอบด้วย อารมณ์ความรู้สึกของผู้รับประทาน ในขณะนั้นด้วย  ซึ่งบรรยากาศของ ร้านมีผลต่ออรรถรสในมื้อนั้นๆ ของผมมากๆ

ตัวอย่างเนื้อหา ในหนังสือ BEEF LOVER

EAT IN STYLE UNLIMILED DELICIOUS PREMIUM DELICIOUS MID–PRICED ALTERNATIVE GOOD PRICE NICE BEEF

ปรับขนาด