ปรับสีเว็บปกติ

MID–PRICED ALTERNATIVE

ร้านเนื้ออร่อยคุ้มค่า ราคาโดนใจ

ถ้าความพอดีหรือทางสายกลางคือ สิ่งที่ทำให้ชีวิตสมดุล ผมขอเลือกร้านอาหารที่ดีทั้งคุณภาพและราคาซึ่งวันไหนหากเราอยากกินสักอาทิตย์ละสองครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับ

ตัวอย่างเนื้อหา ในหนังสือ BEEF LOVER

EAT IN STYLE UNLIMILED DELICIOUS PREMIUM DELICIOUS MID–PRICED ALTERNATIVE GOOD PRICE NICE BEEF

ปรับขนาด