ปรับสีเว็บปกติ

FLOATING & FLEA MARKET

แม้ยุคสมัยจะผันผ่านไป แต่เราก็สามารถพบกับวิถีชีวิตเดิมๆ ของชุมชนไทยได้ที่ “ตลาด” ซึ่งหลายแห่งยังคงเสน่ห์ของตลาดดั้งเดิมไว้ครบ เป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงวิถีไทยในอดีตกับสังคมเมืองยุคปัจจุบัน นอกจากเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย

ปรับขนาด