ปรับสีเว็บปกติ

THE FAMOUS TEMPLE’S MAESTRO

สมัยก่อน อีสานมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ดินแดนที่อุดมไปด้วยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าท่านได้ส่งพระเกจิอาจารย์มาเกิดหลายรูป เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนให้แพร่หลายในวงกว้าง เดินทางไปทั่วทุกทิศมีศิษยานุศิษย์มากมาย แม้พระเกจิต้นแบบจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่วัดและสังขารก็ยังคงอยู่ให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้มากราบไห้วอยู่ไม่ขาด

ปรับขนาด