ปรับสีเว็บปกติ

EDT POPULAR

ความนิยมของแต่ละบุคคลล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยแตกต่างกันไป บางคนนิยมชมชอบอาหาร บางคนติดใจในบรรยากาศ บางคนนิยมตามๆ กันมา

บางคนนิยมเพราะความผูกพัน แต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ส่วนมากแล้วร้านหรือสถานที่ ที่จะได้รับความนิยม จะมีเอกลักษณ์อยู่หนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน ก็คือ การรักษามาตรฐานที่ดีให้คงอยู่ ตั้งเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย ความนิยมก็ไม่ได้เสื่อมคลายตามไปด้วย

10 สถานที่ยอดนิยมของ EDT จึงถูกคัดเลือกจากมาตรฐานที่กล่าวมาว่าครั้งแรกดีเช่นไร ไม่ว่าจะไปกี่ครั้งก็ยังดีเช่นเดิม ทำให้เราอยากที่จะบอกต่อประสบการณ์ดีๆ เหล่านี้ให้แก่คนที่เรารัก 

ปรับขนาด