ปรับสีเว็บปกติ

FARANG SIGHT SEEING

คนไทยมีน้ำใจ เรื่องพาไปเที่ยวขอให้บอก สถานที่ที่จะสื่อความเป็นไทยได้งดงามและมีเรื่องราวให้ประทับใจ เอาไปเล่าต่อได้มีอยู่มากมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวัดสวยๆ ที่ยังเป็นไฮไลต์ได้เสมอ 

ช้างแสนรู้ที่เปลี่ยนสถานะจากพาหนะเป็นนักแสดง สร้างความบันเทิงด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตลาดนัดชอปปิ้งอย่างจตุจักรที่เดินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ความงดงามของท้องทะเลไทยที่ติดอันดับโลก

รวมถึงสถานที่รวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทย ไม่เคยลดเสน่ห์ลงเลยในสายตาของชาวต่างชาติ มีสถานที่ยอดนิยมอยู่ 10 สถานที่ที่สร้างความประทับใจจากเพื่อนฝรั่งได้ทุกครั้งที่มาเยือนแน่นอน 

ปรับขนาด