ปรับสีเว็บปกติ

KIDS & FAMILY

เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า สถานที่สำหรับเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จึงสำคัญมีสถานที่มากมาย ให้เราพาสมาชิกตัวน้อยของครอบครัวไปพบปะประสบการณ์ใหม่ปลุกประสาทสัมผัสทั้งห้า  หาความรู้คู่ความบันเทิง เรียนผ่านการเล่น 

ถือเป็นการใช้เวลากับครอบครัวได้เป็นอย่างดี สถานที่สำหรับเด็กน้อยที่ติดอันดับยอดนิยมทั้ง10 แห่งนี้ นอกจากการันตีด้วยการอังกอร์ขอไปอีกครั้งจากเด็กๆ แล้ว ยังได้รับการบอกต่อจากเหล่าผู้ปกครองว่าควรค่าแก่การพาบุตรหลานไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

มีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก สถานที่สันทนาการให้เจ้านายตัวน้อยได้ปลดปล่อยพลัง สถานที่ที่พาเขาไปพบกับกิจกรรมใหม่ๆ ที่อาจนำเขาไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต และขัดเกลาจิตใจให้เขาได้รู้จักอยู่ร่วมและแบ่งปันกับผู้อื่น 

ปรับขนาด