ปรับสีเว็บปกติ

EDT TOP 10 Free Copy Vol 42

EDT TOP10 Free Copy November 2016 นิตยสารแจกฟรีที่รวบรวมสุดยอดสถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว ให้คุณได้หยิบฟรีกันทุกเดือน ณ ร้านค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

ฉบับที่ 42 “ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ” พบกับ

10 สถานที่แห่งความผูกพันตามรอยพระราชประวัติ : ในเวลานี้ หากมีทางใดทางหนึ่งที่จะได้รู้สึกใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) เห็นจะเป็นการตามรอยไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับพระองค์ท่าน หลายสถานที่ที่น่าสนใจ และเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าเหล่านี้เกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก

10 โครงการหลวงตามรอยเท้าพ่อ ความสุขบนยอดดอย : จากผืนดินแห้งแล้ง จากท้องที่กันดาร จากไร่ฝิ่นอันกว้างใหญ่พลิกผันมาเป็นไร่กาแฟ ไร่ผักผลไม้เมืองหนาวสุดสายตา ด้วยพระบารมีและน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งเป็น “โครงการหลวง” มีศูนย์วิจัยพืชเมืองหนาว จัดหาพันธุ์พืชมาให้ชาวไทยภูเขาปลูกโดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ปัจจุบันโครงการหลวงได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกจนหลายๆ ประเทศนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมาก

10 โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ความรักและความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่านสะท้อนผ่านการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้าน ทุกๆ เดือน ทุกๆ ปีพระองค์ท่านทรงสร้างโครงการตามพระราชดำริขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไป

10 พิพิธภัณฑ์...รวมเรื่องของพ่อ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ : ณ ที่ต่อไปนี้ คือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของและผลงานต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอาไว้ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และใกล้ชิดพระองค์ท่านขึ้นอีกนิด เห็นแค่นี้ก็ได้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยหนักเพื่อพวกเราขนาดไหน ยิ่งได้เห็น ได้สัมผัสยิ่งทำให้เรารักพระองค์ท่านสุดหัวใจ

10 ร้านน่าลองโครงการหลวง ชิมผลิตผลจากความรัก : จากโครงการหลวงทั้ง 39 แห่งซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หลายโครงการหลวงที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและพักกินอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลผลิตของแต่ละโครงการหลวงได้ที่ร้านอาหารของโครงการเหล่านี้คือร้านอาหารที่ใครวางแผนจะไปเที่ยวโครงการหลวงจังหวัดไหน อำเภอใดลองแวะชิมกันดูปรับขนาด